Věděli jste, že až 60 % energie komerčních budov se ztrácí díky neefektivnímu používání?

Zkontrolovat moji budovu

USPORNE BUDOVY.CZ

Snažíme se chránit naši planetu a zachovat ji pro budoucí generace. Třídíme odpad, snižujeme emise, staráme se o svoje okolí. A přesto se jenom málo lidí zajímá o to, že jeden z největších zdrojů znečistění nepochází ani z aut, ani z průmyslové produkce, ale z budov, ve kterých pracujeme, studujeme, léčíme se nebo v nich trávíme volný čas. I v roce 2018 tak používáme často postupy a technologie, které patří do 19. století. Obrovské plýtvání přitom představuje nejenom velkou ekologickou zátěž, ale především zbytečné finanční náklady.

EPC

Zkratka EPC znamená „Energy Performance Contracting“. Představuje dodávku komplexních služeb, které vedou ke garantované úspoře energií v komerčních a veřejných budovách. Prvotní investice se přitom zcela splatí z prostředků ušetřených za budoucí uspořené teplo, elektrickou energii, plyn a vodu – obvykle v horizontu 5–10 let. Pro zákazníka se tak jedná o investici s minimálním rizikem.

Každý projekt EPC je kombinací souboru organizačních a investičních energeticky úsporných opatření, pokrývajících obvykle oblast výroby, distribuce i konečné spotřeby energie. Připravuje se vždy na míru konkrétní budovy nebo projektu. Důležité je správně stanovit maximální energetickou úsporu při zachování přiměřené doby návratnosti investice.

OSVĚTLENÍ

Moderní LED svítidla mají oproti klasickým žárovkám až 7× vyšší účinnost. Vydrží přitom svítit podstatně déle. Velkou úsporu představují i technologie pohybových a osvitových čidel.

IZOLACE

Tepelné prostupy konstrukcí budovy se v případě kvalitního zasklení a zateplení mohou snížit na zlomek původních hodnot.

VODA

Cena vody se od roku 1990 zvedla více než desetkrát, existuje přitom celá řada jednoduchých opatření, která mohou ušetřit tisíce litrů vody.

TEPLO

Vytápění budov někdy tvoří až třetinu provozních nákladů. Správná volba technologie a inteligentní regulace pomocí senzorů přitom dokáže tuto položku významně omezit.

VZDUCHOTECHNIKA

Zapnout topení a otevřít okna. V mnoha kancelářích bohužel zcela běžný jev. Řízená rekuperace přitom dokáže zajistit čerstvý vzduch o 95 % efektivněji.

CHYTRÉ BUDOVY

Systémy na řízení kvality provozu sledují celou řadu parametrů, jako je hladina CO2, teplota nebo světlo v rámci budovy. Jejich správným sledováním a vzájemnou optimalizací parametrů lze významně snížit celkové náklady.

KDO MŮŽE USPOŘIT?

V podstatě každý provozovatel budovy, jejíž náklady za energie přesahují ročně milion korun. Garantovaná úspora je vhodná pro průmyslové objekty, školy, nemocnice, kanceláře, provozy v soukromém i veřejném sektoru.

KDO MŮŽE USPOŘIT?

V podstatě každý provozovatel budovy, jejíž náklady za energie přesahují ročně milion korun. Garantovaná úspora je vhodná pro průmyslové objekty, školy, nemocnice, kanceláře, provozy v soukromém i veřejném sektoru.

KDE VŠUDE UŽ ÚSPORNÉ BUDOVY JSOU?

Možná jste si mysleli, že úspora se týká pouze moderních budov, které se u nás postavily v posledních několika málo letech. Nic ale není více vzdálené pravdě. Naopak. Čím starší objekt, tím větších úspor lze většinou v provozu docílit. Podívejte se s námi na některé projekty, které vás možná překvapí svým sofistikovaným řešením.

NÁRODNÍ DIVADLO
RUDOLFINUM
AREÁL WALTROVKA
KONGRESOVÉ CENTRUM
HOTEL JALTA
FLORENTINUM
Národní divadlo NÁRODNÍ DIVADLO
Národní divadlo RUDOLFINUM
Národní divadlo AREÁL WALTROVKA
Národní divadlo KONGRESOVÉ CENTRUM
Národní divadlo HOTEL JALTA
Národní divadlo FLORENTINUM

VĚDĚLI JSTE,
JAK UNIKAJÍ ENERGIE Z BUDOV?

Provoz
Velké úspory za energie se dá dosáhnout omezením plýtvání samotnými zaměstnanci. I dnes jsou totiž zcela běžně vidět prázdné prosvícené kanceláře s puštěnou klimatizací. A jen zcela mizivé procento firem analyzuje data ze spotřeb energií a podle nich plánuje další optimalizaci.
Osvětlení
Moderní osvětlovací soustavy pracují s inteligentními senzory, které dokážou svícení automaticky optimalizovat podle obsazenosti prostor, přírodnímu osvitu a dalších parametrů. Technologie LED umožňuje nejenom výraznou úsporu elektrické energie, ale i změnu teploty (barevnosti) světel, což přináší lepší pracovní podmínky.
Okna
Nekvalitní okna mohou znamenat obrovské tepelné ztráty. Jejich modernizace má ale vliv nejen na efektivitu vytápění, ale i kvalitu a vlhkost vzduchu. Tuto problematiku je tedy potřeba řešit komplexně spolu se systémem vzduchotechniky.
Vytápění
Podstatný vliv na efektivitu provozu mají systémy vytápění budov. Závisí především na dostupnosti jednotlivých zdrojů (plyn, dálkové teplo), požadavcích na ekologii a konstrukčních možnostech budov. Velkou roli hraje i regulace tepla – moderní chytré termoventily dokážou udržet tepelnou pohodu bez zbytečných ztrát.
Zateplení
Teplo je potřeba nejenom efektivně vyrobit, ale také jej v budově udržet. Moderní systémy zateplení dokážou budovu nejenom udržet v teple během chladného počasí, ale současně brání i jejímu letnímu přehřívání.
Vzduchotechnika
V řadě budov dnes zcela zbytečně používají klimatizaci místo toho, aby se zaměřili na lepší tepelnou ochranu a inteligentní provoz. V zimě potom naopak dochází k větrání okny místo centrálních systémů s rekuperací.

OTESTUJTE SI SVOJI BUDOVU

Zajímá vás, jak je na tom právě vaše budova? Jaký je její technologický věk a kolik peněz byste dokázali každý rok ušetřit, pokud byste ji provozovali hospodárně? Zkuste si projít jednoduchým orientačním testem. Jeho vypracování vám zabere několik minut, nepotřebujete k němu žádné podklady a není nutné se nikam registrovat. Snažte se být maximálně objektivní – nejedná se o soutěž, výsledky by měly pomoci především vám.

Jakým způsobem je ve vaší budově vyřešeno osvětlení?

Vyberte prosím jednu z možností. Pokud v testované budově kombinujete více variant osvětlení, dejte prosím ve výběru přednost variantě, která je nejméně úsporná (je v našem seznamu více nahoře).

Jak regulujete intenzitu topení?

Ve většině budov se topení reguluje buď kohoutem na otopném tělese, nebo u modernějších budov centrálně. Zvolte prosím ze seznamu jednu variantu. Pokud je ve vaší budově jiný systém regulace, vyberte prosm nejpodobnější řešení.

Jaká máte na budově namontovaná okna?

Vyberte prosím jednu možnost ze seznamu. Pokud používáte starší montované rámy se dvěma skly, nebo jsou vaše okna zkroucená a protahují, zvolte prosím první variantu.

Jakým způsobem je zajištěna výměna vzduchu?

Pokud v budově není žádná vzduchotechnika a větrání je zajištěno pouze okny, vyberte prosím první možnost.

Řešíte v rámci organizace energetické úspory?

Zvolte prosím, zda jsou ve vaší organizaci pravidelně prováděna opatření na úsporu energií.

Je vaše budova zateplena?

Vyberte prosím jednu z možností. Pokud je vaše budova vybavena atypickým zateplovacím systémem, zkuste odhadnout jeho účinnost a zvolit nejbližší variantu.

Využíváte energii ze slunce?

Sluneční světlo představuje jeden z nejekonomičtějších zdrojů energie. Lze jej samozřejmě využít pro solární panely, ale i bez nich ohřívá budovu a při správném používání dokáže snížit náklady na topení nebo klimatizaci.

Jakým způsobem je vaše budova vytápěna?

Zvolte prosím jednu z možností, nebo tu, která spadá do stejné kategorie jako váš vytápěcí systém:

Šetříte vodu?

Jsou v rámci vaší organizace zavedena nějaká opatření, která přispívají k úspoře vody? Vyberte prosím jednu z možností.

Hodnocení

1 / 10

Chytré budovy nejsou jenom úspora energie. Jedná se o jeden z mála projektů, který současně pozitivně řeší ekonomické, environmentální i sociální problémy.

SPOJTE SE S NÁMI:

Každý den vznikají po celém světě stovky projektů, které svým zadavatelům šetří peníze a přispívají k udržitelnému rozvoji podnikání. I vaše budova může být jednou z nich. Díky systému financování EPC je smluvně garantováno, že pro vás projekt bude ziskový a na realizaci můžete ušetřit obrovské finanční prosředky.
Poptávka je samozřejmě zcela nezávazná.